Позлатена реплика на най-старото злато на света


Оригиналът е намерен край гр.Варна през 1972 година. Дотогава се е смятало, че златото се е обработвало и използвало за украшение за първи път в Египет и Шумерия. Най-ранните находки в тези страни датират от преди 6 000 години. При изследване на намереното край гр.Варна злато се оказва, че е на 7 000 - 8 000 години. То е поне 10 века по старо от находките в Египет и Шумерия. Предполага се, че златото е принадлежало на древните атланти. Тези твърдения се подкрепят и от скелета на човека в чиито гроб е намерено златото. Той е бил около 1,80 метра висок при средна височина на тогавашните хора около 1,60 метра. Освен това е бил на възраст над 45 години при средна за тогава продължителност на живота около 28 години. Най-старото злато е талисман, който носи богатство, щастие и успех.

Цена продава 69.00 лв.