Св. Петка Българска


Лице: емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „100 ЛЕВА” и годината на емисия „2012”.

Гръб: Околовръст е изписано „СВ. ПЕТКА БЪЛГАРСКА”, а от двете страни на изображението на светицата е изписано името й на черковнославянски език.

Тираж: 2500 броя

Качество: мат-гланц, висше

Тегло в грамове 8.64
Диаметър в милиметри 24.00
Номинал 100 лева
Проба Au 999/1000
Година на емисия 2012
Цена купува 828.00 лв.
Цена продава 1,324.00 лв.