Американски орел, САЩ, 1/10 Oz


Лице: Свободата с факел в дясната ръка и маслинова клонка в лявата.

Гръб: Орел носещ малсиново клонче, летящ над гнездо, в което седи орлицата с малките си.

Тегло в унции 1.00
Тегло в грамове 3.39
Диаметър в милиметри 16.50
Номинал 5 USD
Проба Au 916.67
Цена купува 278.00 лв.
Цена продава 359.00 лв.