Американски орел, САЩ, 1/2 Oz


Лице: Свободата с факел в дясната ръка и маслинова клонка в лявата.

Гръб: Орел носещ малсиново клонче, летящ над гнездо, в което седи орлицата с малките си.

Тегло в унции 1.00
Тегло в грамове 16.96
Диаметър в милиметри 27.69
Номинал 25 USD
Проба Au 916.67
Цена купува 2,221.00 лв.
Цена продава 2,459.00 лв.