Американски орел, САЩ, 1 Oz


Лице: Свободата с факел в дясната ръка и маслинова клонка в лявата.

Гръб: Орел носещ малсиново клонче, летящ над гнездо, в което седи орлицата с малките си.

Тегло в унции 1.00
Тегло в грамове 33.93
Диаметър в милиметри 32.70
Номинал 50 USD
Проба Au 916.67
Цена купува 4,402.00 лв.
Цена продава 4,706.00 лв.