Британски суверен, 5 паунда


Проба 916.6
Цена купува 3,688.00 лв.
Цена продава 4,157.00 лв.