Британски суверен, 5 паунда


Проба 916.6
Цена купува 3,391.00 лв.
Цена продава 3,845.00 лв.