Британски суверен, 5 паунда


Проба 916.6
Цена купува 3,039.00 лв.
Цена продава 3,383.00 лв.