Британски суверен, 5 паунда


Проба 916.6
Цена купува 5,215.00 лв.
Цена продава 5,879.00 лв.