Британски суверен, 5 паунда


Проба 916.6
Цена купува 4,141.00 лв.
Цена продава 4,668.00 лв.