Британски суверен, 5 паунда


Проба 916.6
Цена купува 3,508.00 лв.
Цена продава 4,208.00 лв.