Британски суверен, 5 паунда


Проба 916.6
Цена купува 3,464.00 лв.
Цена продава 4,156.00 лв.