Британски суверен, 5 паунда


Проба 916.6
Цена купува 3,818.00 лв.
Цена продава 4,581.00 лв.