Друго инвестиционно злато грам


Друго инвестиционно злато са монети и кюлчета с проба над 900 и невключети в ценовата ни листа, както и монети с надраскани повърхности и отпечатаци по тях

Цена купува 131.57 лв.
Цена продава 139.97 лв.