Инвестиционно Злато

ВИЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ, АВСТРИЯ, 1 Oz

Купува: 2,981.00 лв.
Продава: 3,186.00 лв.

Кругерранд, ЮАР, 1 Oz

Купува: 2,981.00 лв.
Продава: 3,186.00 лв.

Друго инвестиционно злато грам

Купува: 90.08 лв.
Продава: 95.83 лв.


АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ, АВСТРАЛИЯ, 1 Oz

Tегло в грамове: 31.1
Диаметър в милиметри: 32.1
Цена купува: 2,981.00 лв.
Цена продава: 3,186.00 лв.

АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ, АВСТРАЛИЯ, 1/2 Oz

Tегло в грамове: 15.55
Диаметър в милиметри: 25.1
Цена купува: 1,491.00 лв.
Цена продава: 1,713.00 лв.

АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ, АВСТРАЛИЯ, 1/4 Oz

Tегло в грамове: 7.78
Диаметър в милиметри: 20.1
Цена купува: 746.00 лв.
Цена продава: 894.00 лв.

АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ, АВСТРАЛИЯ, 1/10 Oz

Tегло в грамове: 3.11
Диаметър в милиметри: 16.1
Цена купува: 299.00 лв.
Цена продава: 357.00 лв.

ВИЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ, АВСТРИЯ, 1 Oz

Tегло в грамове: 31.1
Диаметър в милиметри: 36.5
Цена купува: 2,981.00 лв.
Цена продава: 3,186.00 лв.

ВИЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ, АВСТРИЯ, 1/2 Oz

Tегло в грамове: 15
Диаметър в милиметри: 28
Цена купува: 1,491.00 лв.
Цена продава: 1,713.00 лв.

ВИЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ, АВСТРИЯ, 1/4 Oz

Tегло в грамове: 7
Диаметър в милиметри: 22
Цена купува: 746.00 лв.
Цена продава: 894.00 лв.

ВИЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ, АВСТРИЯ, 1/10 Oz

Tегло в грамове: 3
Диаметър в милиметри: 16
Цена купува: 299.00 лв.
Цена продава: 357.00 лв.

КАНАДСКИ КЛЕНОВ ЛИСТ, КАНАДА, 1 Oz

Tегло в грамове: 31.1
Диаметър в милиметри: 30
Цена купува: 2,981.00 лв.
Цена продава: 3,186.00 лв.

КАНАДСКИ КЛЕНОВ ЛИСТ, КАНАДА, 1/2 Oz

Tегло в грамове: 15.55
Диаметър в милиметри: 25
Цена купува: 1,491.00 лв.
Цена продава: 1,713.00 лв.

КАНАДСКИ КЛЕНОВ ЛИСТ, КАНАДА, 1/4 Oz

Tегло в грамове: 7.78
Диаметър в милиметри: 20
Цена купува: 746.00 лв.
Цена продава: 894.00 лв.

КАНАДСКИ КЛЕНОВ ЛИСТ, КАНАДА, 1/10 Oz

Tегло в грамове: 3.11
Диаметър в милиметри: 16
Цена купува: 299.00 лв.
Цена продава: 357.00 лв.

КАНАДСКИ КЛЕНОВ ЛИСТ, КАНАДА, 1/20 O

Tегло в грамове: 1.59
Диаметър в милиметри: 14.1
Цена купува: 150.00 лв.
Цена продава: 178.00 лв.

ПАНДА, КИТАЙ, 1 Oz

Tегло в грамове: 31.1
Диаметър в милиметри: 32.05
Цена купува: 2,981.00 лв.
Цена продава: 3,186.00 лв.

ПАНДА, КИТАЙ, 1/2 Oz

Tегло в грамове: 15.55
Диаметър в милиметри: 27
Цена купува: 1,491.00 лв.
Цена продава: 1,713.00 лв.

ПАНДА, КИТАЙ, 1/4 Oz

Tегло в грамове: 7.78
Диаметър в милиметри: 21.95
Цена купува: 746.00 лв.
Цена продава: 894.00 лв.

50 Песо Мексико

Tегло в грамове: 41.66
Диаметър в милиметри: 37
Цена купува: 3,594.00 лв.
Цена продава: 3,953.00 лв.

Американски двоен орел

Tегло в грамове: 33.44
Диаметър в милиметри: 34
Цена купува: 2,884.00 лв.
Цена продава: 3,316.00 лв.

Кругерранд, ЮАР, 1 Oz

Tегло в грамове: 33.93
Диаметър в милиметри: 32.96
Цена купува: 2,981.00 лв.
Цена продава: 3,186.00 лв.

Кругерранд, ЮАР, 1/2 Oz

Tегло в грамове: 16.96
Диаметър в милиметри: 27
Цена купува: 1,491.00 лв.
Цена продава: 1,713.00 лв.