Сребърна монета - "100 години Народен театър Иван Вазов"


Лице: емблемата на Българската народна банка с години „1879” и „2004”, изписани върху лентата. Околовръст са изписани: надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност на монетата „10 ЛЕВА” и годината на емисията „2004”.

Гръб: сградата на Народния театър „Иван Вазов” и надписът „100 ГОДИНИ НАРОДЕН ТЕАТЪР ИВАН ВАЗОВ”.

Тираж: 5 000 броя.

Качество: мат-гланц, висше

Тегло в грамове 23.33
Диаметър в милиметри 38.61
Номинал 10 лева
Проба Ag 999/1000
Година на емисия 2004
Цена купува 25.00 лв.