Сребърна монета - "100 години независимост на България"


Лице: емблемата на БНБ с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, годината на емисия „2008” и номиналната стойност „10 ЛЕВА”.

Гръб: мотив от реплика на монетите от 20 и 100 лева, емисия 1912 година, които са посветени на обявяването на Независимостта на България. Околовръст е изписано „100 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ”, а отдолу – „22 СЕПТЕМВРИ 1908”.

Тираж: 5 000 броя

Качество: мат-гланц висше

 
Тегло в грамове 23.33
Диаметър в милиметри 38.61
Номинал 10 лева
Проба Ag 925/1000
Година на емисия 2008
Цена купува 23.00 лв.