Сребърна монета - "125 години от Съединението на България"


Лице: емблемата на БНБ с годината „1879”, изписана върху лентата, а околовръст е надписът „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, годината на емисия „2010” и номиналната стойност „10 ЛЕВА”. На обратната страна е изображение с нанесено позлатяване на печата на създадения в гр. Пловдив през 1885 г. Български таен централен революционен комитет (БРЦК). Околовръст асиметрично е изписано „125 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ”.

Гръб: изображение с нанесено позлатяване на печата на създадения в гр. Пловдив през 1885 г. Български таен централен революционен комитет (БРЦК). Околовръст асиметрично е изписано „125 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ”.

Тираж: 5 000 броя

Качество: мат-гланц, висше

 
Тегло в грамове 23.33
Диаметър в милиметри 38.61
Номинал 10 лева
Проба Ag 925/1000 с нанесено частично позлатяване
Година на емисия 2010
Цена купува 23.00 лв.