Сребърна монета - "130 години Българска народна банка"


Лице: емблемата на Българската народна банка с години „1879” и „2009”, изписани върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината на емисия „2009”.

Гръб: фрагмент от витраж в сградата на БНБ, върху който е нанесен силикатен емайл и надпис околовръст „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА • 130 ГОДИНИ •”. От двете страни на фрагмента са изобразени две стилизирани дъбови клонки с листа.

Тираж: 4 000 броя

Качество: мат

Тегло в грамове 23.33
Диаметър в милиметри 38.61
Номинал 10 лева
Проба Ag 999/1000 с нанесен силикатен емайл
Година на емисия 2009
Цена купува 25.00 лв.