Сребърна монета "Средновековни български владетели - Хан Крум"


Лице: фрагмент от миниатюра от Манасиевата хроника – хан Крум вдига наздравица със славянските владетели; емблемата на Българската народна банка с изписана върху лентата „1879” година; номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината на емисия „2011”. Околовръст по външния пръстен е изписан текстът „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”.

Гръб: фрагмент от миниатюра в Манасиевата хроника – хан Крум преследва ромеите. Околовръст по външния пръстен са изписани текстовете „СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ” и „ХАН КРУМ”.

Тираж: 5000 броя

Качество: мат-гланц, висше

 
Тегло в грамове 23.33
Диаметър в милиметри 38.61
Номинал 10 лева
Проба Ag 925/1000 с нанесено частично позлатяване
Година на емисия 2011
Цена купува 23.00 лв.