Сребърна монета "Съкровищата на България - Пегас от Вазово"


Лице: емблемата на БНБ с годината „1879”, изписана върху лентата, както и номиналната стойност „10 ЛЕВА”. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и годината на емисия „2007”.

Гръб: златен пегас, открит в землището на с. Вазово, Разградско, а околовръст върху външния ринг – надпис „СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ • ВАЗОВО •”.

Тираж: 10 000 броя.

Качество: мат-гланц

Тегло в грамове 20.00
Диаметър в милиметри 40.00
Номинал 10 лева
Проба Ag 999/1000 с частично позлатяване
Година на емисия 2007
Цена купува 22.00 лв.