Сребърна монета "Съкровищата на България - Севт III"


Лице: емблемата на БНБ с годината „1879”, изписана върху лентата, както и номиналната стойност „10 ЛЕВА”. Околовръст във външния пръстен са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и годината на емисия „2008”.

Гръб: изработена от бронз глава на тракийския цар Севт ІІІ, намерена край Казанлък през 2004 г. Околовръст над него във външния пръстен е изписано „СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ”, а отдолу – „СЕВТ ІІІ”.

Тираж: 8 000 броя

Качество: мат-гланц

Тегло в грамове 20.00
Диаметър в милиметри 40.00
Цена купува 22.00 лв.