Сребърна монета "Съкровищата на България - Летница"


Лице: емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината на емисия „2006” .

Гръб: една от плочките на съкровището от Летница (ІV век пр. Хр.), представяща брадат конник с копие в дясната ръка, зад него – конска глава в профил наляво, а околовръст върху външния пръстен е изписан надпис „СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ • ЛЕТНИЦА”.

Тираж: 10 000 броя

Качество: мат-гланц, висше

Тегло в грамове 20.00
Диаметър в милиметри 40.00
Номинал 10 лева
Проба Ag 999/1000 с частично позлатяване
Година на емисия 2006
Цена купува 22.00 лв.