Сребърна монета "Съкровищата на България - Златна маска"


Лице: емблемата на Българската народна банка с година „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са: надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност на монетата „10 ЛЕВА” и годината на емисията „2005”.

Гръб: златна маска на тракийски владетел от могилата  Светицата от края на V век пр. Хр., а околовръст върху външния ринг - надпис  СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ”.

Тираж: 10 000 броя

Качество: мат-гланц, висше

Тегло в грамове 20.00
Диаметър в милиметри 40.00
Номинал 10 лева
Проба Ag 999/1000 с частично позлатяване
Година на емисия 2005
Цена купува 22.00 лв.