Традиционни български занаяти • Грънчарство


Лице: емблемата на Българската народна банка с година „1879“, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „5 ЛЕВА“ и годината на емисия „2009“.

Гръб: композиция от керамични съдове, обединени от декоративен фриз с орнаменти, характерни за българската керамика, върху които е нанесено оцветяване. Околовръст са изписани текстовете „ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ЗАНАЯТИ“ и „ГРЪНЧАРСТВО“.

Тираж: 6000

Качество: мат-гланц

Тегло в грамове 23.33
Диаметър в милиметри 38.61
Номинал 5 BGN
Проба Ag 500/1000 с нанесено оцветяване
Година на емисия 2009
Цена купува 14.00 лв.